Powrót

Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian

Zastanawialiście się może co u nas słychać❓

Nie próżnowaliśmy na przełomie roku i nareszcie udało się nam domknąć największy do tej pory projekt wydawniczy „Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian” przygotowany wspólnie z wydawnictwem FNCE z okazji 30-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i inne państwa regionu 💪🙂

Jak widzicie 3 tomy 📖 składające się na publikację dopiero co przyjechały do nas z drukarni – wciąż jeszcze pachnące farbą drukarską 😉

Na projekt „Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian” składa się blisko 60 ‼ tekstów naukowych poświęconych ewolucji bezpieczeństwa oraz przemianom politycznym i społeczno-gospodarczym w naszym regionie.

Niełatwemu zadaniu redakcji takiej ilości tekstów podjęli się członkowie naszego stowarzyszenia w osobach Marcina Adamczyka, Michała Siekierki oraz Michała Lubicza Miszewskiego, którym jednocześnie udało się zgromadzić wybitne grono autorskie (kilkudziesięciu autorów ‼) oraz recenzenckie (11 specjalistów z różnych dziedzin).

W imieniu redaktorów oraz pozostałych członków naszego stowarzyszenia dziękujemy autorom oraz recenzentom za niezwykle owocną współpracę 🙂

Ostatnie lata z wielu względów były dla naszego państwa czasem szczególnym. Pozostając w cyklu obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, obchodziliśmy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, 20-lecie wstąpienia RP do struktur NATO, 550-lecia polskiego parlamentaryzmu oraz piętnastą rocznicę akcesji do Unii Europejskiej.

Nie można oczywiście zapomnieć o szeregu wyzwań jakie postawiła przed nami pandemia choroby COVID-19, zaostrzający się kryzys klimatyczny, rosnąca presja imigracyjna czy budząca co raz większe zaniepokojenie agresywna polityka Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Bez wątpienia ostatnie kilkanaście miesięcy skłaniają do pogłębionej refleksji oraz prowokują do zadawania ważkich pytań odnośnie przyszłości Europy i świata. Jednocześnie tocząca się obecnie wojna na Ukrainie sprawiła, iż zagrożenia militarne znów stały się priorytetowym problemem dla większości decydentów w Europie i na świecie.

Niniejszą publikacją stowarzyszenie Projekt Akademia chciało zwrócić szerszą uwagę opinii publicznej na znaczenie wspomnianych wcześniej wydarzeń ostatniego trzydziestolecia dla Polski oraz pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej. W obliczu izolacji i wszechobecnego dystansu społecznego klasyczne dyskusje kongresowe przenieść postanowiliśmy na trzech kolejnych tomów tworzących zwartą oraz tematycznie spójną całość. Traktując rok 1989 jako punkt wyjścia do dyskusji nad bilansem przemian, chcieliśmy, aby nasze rozważania o tym co przez minione trzydzieści lat udało się osiągnąć na drodze do budowy nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, stały się początkiem szerszej debaty nad przyszłością Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

Dlatego też celem niniejszego cyklu publikacji jest próba odpowiedzi na szereg istotnych pytań: Jakie w 1989 roku były wizje i oczekiwania względem przyszłości? Czy jako Polacy mamy powody do tego, aby odczuwać dumę z drogi, jaką przebył nasz kraj w ciągu minionych 30 lat? Jak wiele udało się przez ten czas osiągnąć? Ile wyzwań stoi jeszcze przed całym naszym regionem? Czy w najbliższej przyszłości Polska nadal będzie kroczyć w awangardzie przemian? Jaki wpływ możemy mieć na zmieniającą się sytuację geopolityczną w Europie i na świecie? Wreszcie, jaką rolę odegramy w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej i NATO?

Na te i wiele innych pytań starali się odpowiedzieć autorzy tekstów zamieszczonych trzech kolejnych tomach opracowania „Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian”.