Trzytomowa publikacja „Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian”

Niniejszą publikacją stowarzyszenie Projekt Akademia chciało zwrócić szerszą uwagę opinii publicznej na znaczenie wydarzeń ostatniego trzydziestolecia dla Polski oraz pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej. W obliczu izolacji i wszechobecnego dystansu społecznego klasyczne dyskusje kongresowe przenieść postanowiliśmy na karty 3 tomów tworzących zwartą oraz tematycznie spójną całość. Traktując rok 1989 jako punkt wyjścia do dyskusji nad bilansem przemian, chcieliśmy, aby nasze rozważania o tym co przez minione trzydzieści lat udało się osiągnąć na drodze do budowy nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, stały się początkiem szerszej debaty nad przyszłością Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej.


Weekendowa Agora Wolności

Warsztaty „Weekendowa Agora Wolności” – ZAKOŃCZONY

12-14 listopada 2021 we Wrocławiu

W pandemicznej rzeczywistości staliśmy się świadkami degradacji realnych kontaktów na rzecz wirtualnej przestrzeni. Jednakże przeniesienie życia do sieci okazało się mieć niebagatelny wpływ na nasz rozwój emocjonalny i zdrowie psychiczne. Problemem jest nie tylko brak realnego kontaktu z drugim człowiekiem, ale również pogarszający się poziom debaty w Internecie. Jednocześnie wśród naszych obywateli wciąż jeszcze niska jest świadomość zagrożeń związanych z ograniczaniem praw i wolności czy zmianami klimatycznymi – co szczególnie widoczne stało się podczas pandemii, która kwestie te zepchnęła na dalszy plan. Aby przywrócić należne im miejsce w debacie publicznej oraz by wpływać na poziom debaty samej w sobie, nasze stowarzyszenie opracowało cykl zajęć (prelekcji połączonych z warsztatami) pn. „Weekendowa Agora Wolności”. Projekt będzie pierwszym krokiem w kierunku powrotu do przedpandemicznej normalności.


Seminarium naukowe: „Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019” – ZAKOŃCZONY

30 grudnia 2019 roku we Wrocławiu

Seminarium naukowe „Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 19892019” jest naturalną kontynuacją konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 19892019” zorganizowanej w dniach 27-28 listopada przez Stowarzyszenie Projekt Akademia we współpracy z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Seminarium ma na celu kontynuację dyskusji zapoczątkowanych podczas dwóch dni debat konferencyjnych – wzbogacając i jednocześnie rozszerzają podejmowaną problematykę.


Konferencja naukowa: „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019” – zobacz relację!

27-28 listopada 2019 roku we Wrocławiu

Rok 2019 to pod względem ważnych rocznic rok szczególny dla Polski – w jednym czasie obchodzimy 30-lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, 20-lecie wstąpienia RP do struktur NATO oraz 15-ą rocznicę akcesji do Unii Europejskiej. Chcąc zwrócić szeroką uwagę społeczeństwa na znaczenie owych wydarzeń dla Polski oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Stowarzyszenie Projekt Akademia (przy wsparciu i patronacie innych instytucji) podjęło się organizacji konferencji naukowej na którą serdecznie Państwa zapraszamy.


„Głosy i ścieżki historii” – ZAKOŃCZONY

9 września – 20 listopada 2019 roku we Wrocławiu

„Głosy i ścieżki historii” to projekt Fundacji MODE, Stowarzyszenia Projekt Akademia i SKN Przedsiębiorczości. Jego nadrzędnym celem jest przybliżenie młodym ludziom w sposób atrakcyjny wiadomości na temat historii Polski w latach 1939-1945. Projekt składa się z dwóch uzupełniających się komponentów w postaci spotkań ze świadkami historii zatytułowanymi „Głosy historii” oraz edukacyjna gra miejska „Ścieżki historii”. Projekt skierowany jest do młodzieży z Polski i zagranicy, którzy dzięki kontaktom z „żywą historią” będą mogli poznać wojenne losy Polaków i dzięki atrakcyjnej formie projektu głębiej zainteresują się historią naszego kraju i jego obywateli.


Świadomy obywatel - racjonalny wyborca

Warsztaty plenerowe „Świadomy obywatel – racjonalny wyborca” – ZAKOŃCZONY

27 lipca – 29 września 2019 roku we Wrocławiu

Celem naszych spotkań będzie podniesienie poziomu debaty publicznej. Chcielibyśmy aby Wrocławianie uczestnicząc w prowadzonych przez Projekt Akademia warsztatach nabyli niezbędne kompetencje w zakresie precyzowania własnych poglądów politycznych w oparciu o racjonalne przesłanki oraz prowadzenia pozbawionej agresji i niepotrzebnych emocji dyskusji na ten temat. Ponadto chcielibyśmy przekazać uczestnikom naszym spotkań rudymentarną wiedzę jak poszukiwać wiarygodne informacje na tematy polityczne, weryfikować je i odróżnić od tzw. „fake newsów”. W naszym mniemaniu jest to wiedza niezbędna do świadomego udziału w zbliżających się wyborach do Parlamentu – do udziału w których również będziemy gorąco namawiać.