Wydawnictwo Stowarzyszenia Projekt Akademia

Wydawnictwo Projekt Akademia to część projektu naukowego Projekt Akademia zrzeszającego ludzi nauki i sztuki.

Wydawnictwo Projekt Akademia powstało, aby wspierać działalność statutową stowarzyszenia w zakresie popularyzacji osiągnięć polskiej nauki w kraju i za granicą. Nasza działalność nie ma charakteru zarobkowego, dlatego wszystkie nasze publikacje wydajemy w otwartym dostępie.

Profil naszego wydawnictwa obejmuje publikacje naukowe i popularnonaukowe w formie monografii.

Stowarzyszenie Projekt Akademia udziela również honorowego patronatu publikacjom wpisującym się w profil naukowy stowarzyszenia i posiadających odpowiedni poziom merytoryczny oraz redakcyjny.

Nasze publikacje:

Rok 2024

Rok 2023

K. Kociubiński, E. Kocowska-Siekierka, Wiem – Stosuję – Partycypuję. Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli, Wrocław 2023.

Rok 2021

M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 1. Ewolucja bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku,Poznań 2021.
M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 2. Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, Poznań 2021.
M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 3. Społeczno-gospodarcze aspekty przemian w Europie Środkowej i Wschodniej przed i po 1989 roku, Poznań 2021.
M. Adamczyk, S. Makuch, M. Siekierka (red.), Wyzwania współczesnej agory, Wrocław 2021.

Rok 2019

M. Adamczyk, S. Makuch, M. Siekierka (red.), Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019. Materiały edukacyjne, Wrocław 2019.
Świadomy obywatel - racjonalny wyborca
M. Adamczyk, S. Makuch, M. Siekierka (red.), Świadomy obywatel – racjonalny wyborca, Wrocław 2019.

M. Siekierka, E. Kocowska-Siekierka (red.), Stulecie Odzyskania Niepodległości. Materiały edukacyjne, Wrocław 2019.

Nasze patronaty:

M. Adamczyk, Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Białorusią i Ukrainą po 2010 roku, Sobótka 2018. Patronat: Wydawnictwo Stowarzyszenia Projekt Akademia
M. Adamczyk, Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Białorusią i Ukrainą po 2010 roku, Sobótka 2018.

M. Debita, M. Adamczyk, Polska – Europa – Świat. Wczoraj i dziś, Poznań 2017. Patronat: Wydawnictwo Stowarzyszenia Projekt Akademia
M. Debita, M. Adamczyk (red.), Polska – Europa – Świat. Wczoraj i dziś, Poznań 2017.