Wydawnictwo Stowarzyszenia Projekt Akademia

Wydawnictwo Projekt Akademia to część projektu naukowego Projekt Akademia zrzeszającego ludzi nauki i sztuki. Dzięki współpracy wydawnictwa z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą, możemy zaoferować możliwość publikacji wyników Państwa badań w formie recenzowanej monografii naukowej (czy innej wybranej przez Państwa). Zapewniamy profesjonalną korektę językową i merytoryczną, a także na Państwa życzenie pomagamy znaleźć odpowiednich recenzentów. Wieloetapowy proces korekty i weryfikacji nadesłanych prac pozwala nam na utrzymanie wysokiego standardu publikowanych dzieł, jednocześnie wieloletnie doświadczenie naszych członków wpływa na ograniczenie kosztów procesu wydawniczego, czyniąc tym samym ofertę wydawnictwa stowarzyszenia Projekt Akademia atrakcyjną dla Państwa. W trosce o jakość i terminowość wydawanych publikacji nasze wydawnictwo opracowało zasady kwalifikowania do wydania publikacji naukowych, planowania edycji oraz przebiegu całego procesu wydawniczego. Każdorazowo termin oddania pracy po kolejnym etapie jej sprawdzenia i ewentualnej korekty jest ustalany z autorem(mi) indywidualnie.

Profil naszego wydawnictwa obejmuje publikacje naukowe i popularnonaukowe w formie monografii. Ponadto możemy dla Państwa wydać materiały z konferencji naukowych czy sympozjów, a także podręczniki. Z przyjemnością możemy również wesprzeć Państwa w procesie założenia i wydawania czasopisma naukowego. Stowarzyszenie Projekt Akademia udziel również honorowego patronatu publikacjom wpisującym się w profil naukowy stowarzyszenia i posiadających odpowiedni poziom merytoryczny oraz redakcyjny.

Wydawnictwo Projekt Akademia powstało, aby wspierać działalność statutową stowarzyszenia w zakresie popularyzacji osiągnięć polskiej nauki w kraju i za granicą. Nasza działalność nie ma charakteru zarobkowego, dlatego wszystkie nasze publikacje wydajemy w otwartym dostępie.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania związane z ofertą naszego wydawnictwa – w tym celu zachęcamy do kontaktu mailowego na adres: wydawnictwo@projektakademia.org

Nasze publikacje:

Rok 2023

K. Kociubiński, E. Kocowska-Siekierka, Wiem – Stosuję – Partycypuję. Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli, Wrocław 2023.

Rok 2021

M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 1. Ewolucja bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku,Poznań 2021.
M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 2. Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, Poznań 2021.
M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 3. Społeczno-gospodarcze aspekty przemian w Europie Środkowej i Wschodniej przed i po 1989 roku, Poznań 2021.
M. Adamczyk, S. Makuch, M. Siekierka (red.), Wyzwania współczesnej agory, Wrocław 2021.

Rok 2019

M. Adamczyk, S. Makuch, M. Siekierka (red.), Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019. Materiały edukacyjne, Wrocław 2019.
Świadomy obywatel - racjonalny wyborca
M. Adamczyk, S. Makuch, M. Siekierka (red.), Świadomy obywatel – racjonalny wyborca, Wrocław 2019.

M. Siekierka, E. Kocowska-Siekierka (red.), Stulecie Odzyskania Niepodległości. Materiały edukacyjne, Wrocław 2019.

Nasze patronaty:

M. Adamczyk, Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Białorusią i Ukrainą po 2010 roku, Sobótka 2018. Patronat: Wydawnictwo Stowarzyszenia Projekt Akademia
M. Adamczyk, Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Białorusią i Ukrainą po 2010 roku, Sobótka 2018.

M. Debita, M. Adamczyk, Polska – Europa – Świat. Wczoraj i dziś, Poznań 2017. Patronat: Wydawnictwo Stowarzyszenia Projekt Akademia
M. Debita, M. Adamczyk (red.), Polska – Europa – Świat. Wczoraj i dziś, Poznań 2017.