Powrót
Konferencja Dekady Wolności 1989-2019

KONFERENCJA NAUKOWA
„Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 19892019”
27-28 listopada 2019 roku, Wrocław

Trwający obecnie rok 2019 to pod względem ważnych rocznic rok szczególny dla Polski – w jednym czasie obchodzimy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, 20-lecie wstąpienia RP do struktur NATO oraz 15. rocznicę akcesji do Unii Europejskiej. Ponadto wciąż jeszcze pozostajemy w cyklu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Chcąc zwrócić szeroką uwagę społeczeństwa na znaczenie owych wydarzeń dla Polski oraz pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Stowarzyszenie Projekt Akademia wraz z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej (przy wsparciu i patronacie innych instytucji) podjęło się organizacji konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019” (27–28 listopada br. we Wrocławiu).

Celem tegorocznego spotkania naukowców różnych dziedzin, służb mundurowych oraz ekspertów i praktyków była wymiana doświadczeń oraz poglądów dotyczących tego, w jaki sposób tytułowe „dekady wolności” odcisnęły swoje piętno na naszym kraju oraz regionie. Traktując rok ’89 jako punkt wyjścia do dyskusji nad bilansem przemian, chcieliśmy, aby nasze rozważania o tym co przez minione trzydzieści lat udało się osiągnąć na drodze do budowy nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, stały się początkiem debaty nad przyszłością Polski i Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Zaproszeni prelegenci i dyskutanci, z kraju i zagranicy, spróbowali wspólnie ocenić jak tytułowe „dekady wolności” wpłynęły na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną państw EŚiW. Celem konferencji była odpowiedź na szereg ważkich pytań z tym związanych: Jakie w 1989 roku były wizje i oczekiwania względem przyszłości? Czy jako Polacy mamy powody do tego, aby odczuwać dumę z drogi, jaką przebył nasz kraj w ciągu ostatnich 30 lat? Jak wiele udało się przez ten czas osiągnąć? Ile wyzwań stoi jeszcze przed całym naszym regionem? Czy w najbliższej przyszłości Polska nadal będzie kroczyć w awangardzie przemian? Jaki wpływ możemy mieć na zmieniającą się sytuację geopolityczną w Europie i na świecie? Wreszcie, jaką rolę odegramy w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej i NATO? Na te i wiele innych pytań nasi goście starali się odpowiedzieć w ramach kilku paneli dyskusyjnych (poświęconych przemianom społeczno-gospodarczym, polityce wewnętrznej i zagranicznej państw EŚiW, ewolucji bezpieczeństwa w regionie czy zmianom w prawodawstwie).

Zobacz galerię zdjęć z konferencji:

Liczymy, iż efekty naszej dyskusji nie zostaną przemilczane, lecz walnie przyczynią się do zmiany aktualnie funkcjonującego w naszym kraju dyskursu. Ponadto liczymy, iż otwarta forma konferencji, połączona z transmisją debat w Internecie, stanie się przyczynkiem do popularyzacji przedmiotowej problematyki, zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i mieszkańców Wrocławia. Naszym celem jest również działanie na rzecz budowy wizerunku naszego miasta jako ośrodka wolnej i nieskrępowanej debaty na ważkie społecznie tematy – chcemy w ten sposób nawiązać do wizji Agory jako centralnego punktu życia społecznego i politycznego ateńskiego polis – wzoru demokracji.

Komitet naukowy konferencji:

Dr hab. prof. EWST Wojciech Szczerba – Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu

Dr Aneta Kazanecka – Prorektor ds. Studenckich Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dr hab. prof. UWr Krzysztof Kociubiński – Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. prof. UWr Robert Klementowski – Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu

Dr hab. prof. WSB Artur R. Kozłowski – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni

Dr hab. prof. UMK Beata Stachowiak – Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Patryk Tomaszewski – Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ppłk dr hab. Marek Bodziany – Prodziekan ds. Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Ppłk dr inż. Piotr Szczepański – Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dr hab. prof. AWL Teresa Grabińska – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Personalnego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dr hab. Piotr Grabowiec – Kierownik Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Paulina Polko – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Dr hab. prof. UWr Adam Nobis – Kierownik Zakładu Globalizacji i Komunikacji w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. prof. UWr Piotr K. Marszałek – Kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. prof. UAM Anita Adamczyk – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. prof. UAM Agnieszka Sawicz – Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. prof. UWr Tomasz R. Dębowski – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezes Stowarzyszenia Projekt Akademia

Płk dr hab. Marcin Liberacki – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dr hab. Andrzej Szeptycki – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Elżbieta Szyszlak – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Przemysław Mikiewicz – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Dorota Kowalewska – Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Maciej Herbut – Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Ewa Pogorzała – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Dr Róża Norström – Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Marcin Szydzisz – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Paweł Popieliński – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Dr Krzysztof Jurek – Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dr Wojciech Piotr Bednarek – Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Marek Górka – Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej

Dr Dariusz Baran – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr Marek Musioł – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Michał Lubicz Miszewski – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dr Tomasz Matras – Stowarzyszenie Projekt Akademia

Dr Szymon Makuch – Stowarzyszenie Projekt Akademia

Dr Jacek Nożewski

Dr Waldemar Sobera

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości”

Niepodległa_Projekt_Akademia

Organizatorzy:

Patroni i partnerzy:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Patronat honorowy Wydziałku Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
Patronat Honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego
Patronat Honorowy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Patronat honorowy Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie
Patronat honorowy Konsula Honorowego Austrii we Wrocławiu
Patronat honorowy Konsulatu Honorowego Ukrainy we Wrocławiu
Patronat honorowy Konsulatu Honorowego Łotwy we Wrocławiu
Patronat honorowy Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej
Patronat honorowy Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego
Patronat honorowy Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu
Patronat honorowy Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego we Wrocławiu

Patronat honorowy Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
B&B Hotels
Partner Grupa Impel

Partner firma Samaco
Partner firma Pixanet
Partner Restauracja Patio
Partner PBIOD