Powrót
Świadomy obywatel - racjonalny wyborca

„Świadomy obywatel – racjonalny wyborca” – zakończony

Podstawowym celem naszego projektu jest próba podniesienia poziomu debaty publicznej już na poziomie lokalnym. Powszechne w Polsce i całej Europie erupcje politycznie motywowanej agresji, podejmowanie ważkich decyzji w konsekwencji działania impulsów emocjonalnych wreszcie czy stereotypowe reakcje na decyzje podejmowane przez politycznych przeciwników świadczą o deficycie społecznej racjonalności, który podkopuje jeden z fundamentów demokracji, jaką jest otwarta debata publiczna, pozbawiona elementów werbalnej agresji czy negatywnej stereotypizacji. Nasza oferta jest skierowana do szerokiej grupy odbiorców – dorosłych posiadających bierne prawo wyborcze, jak i młodzieży dopiero wkraczającej w dorosłość.

Nie można wychować idealnie racjonalnego wyborcy, ale można apelować do niego, by zaufał rozumowi i potrafił odkrywać w sobie samym uświadomione i nieuświadomione pokłady emocjonalności, decydujące o dokonywanych wyborach politycznych. Obywatel winien być bowiem świadomym nie tylko wagi rozumnie podejmowanych decyzji, ale powinien umieć odkrywać w sobie nie zawsze uświadomione pokłady nieracjonalności. W efekcie odbiorcy projektu nie tylko otrzymają w przejrzysty sposób wiedzę o tym jak ich konkretne wybory polityczne przekładają się na codzienne życie każdego z nas, ale także nabędą umiejętności dokonywania owych wyborów w sposób świadomy i zgodny z ich interesami, jak i interesami społeczności w której żyją.

Odbiorcy projektu otrzymają przekazaną w sposób przystępny politologiczną, ekspercką wiedzę dotyczą nie tylko psychologii i motywów jakimi kierujemy się przy podejmowaniu decyzji politycznych, ale także podstawowych praw i obowiązków każdego obywatela związanych z aktem wyborczym. Ponadto u odbiorców zostaną zaszczepione kompetencje w zakresie precyzowania własnych poglądów politycznych w oparciu o racjonalne przesłanki oraz prowadzenia merytorycznej i opartej na racjonalnych argumentach (a więc pozbawionej agresji i niepotrzebnych emocji) dyskusji na ten temat. Posiądą oni również rudymentarną wiedzę i umiejętności w zakresie poszukiwania wiarygodnych informacji na tematy polityczne, ich weryfikowania czy wreszcie identyfikowania tzw. „fake newsów”. Liczymy, iż uczestnictwo w naszych warsztatach pozwoli uczestnikom w przyszłości podejmować racjonalne decyzje polityczne, a także zachęci ich do większej partycypacji w życiu społecznym i politycznym – do czego będziemy wszystkich gorąco namawiać.

Tych z Państwa którym nie udało się z nami spotkać osobiście zapraszamy do obejrzenia na portalu YouTube krótkiego filmiku promującego naszą inicjatywę ⁉💪🙂

https://www.youtube.com/watch?v=CXwiRQXu3wg

Również z Internetu możecie Państwo bezpłatnie pobrać naszą projektową książkę w pliku pdf: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/17121

Na cykl spotkań w ramach projektu „Świadomy obywatel – racjonalny wyborca” składają się 4 niezależne od siebie tematycznie warsztaty, które jednak układają się w spójną całość:

1. Jak podejmować racjonalne decyzje polityczne?

Warsztaty, których celem jest takie oddziaływanie na społeczeństwo, by było ono skłonne do większego zaufania rozumowi i większej świadomości własnego uwikłania w emocjonalnie motywowane wybory, dokonywane w sferze publicznej. Nie można wychować idealnie racjonalnego wyborcy, ale można apelować do niego, by zaufał rozumowi i potrafił odkrywać w sobie samym uświadomione i nieuświadomione pokłady emocjonalności, decydujące o dokonywanych wyborach politycznych.

2. Jak dyskutować aby nie antagonizować

Warsztaty, których celem jest wyrobienie u odbiorców kompetencji w zakresie precyzowania własnych poglądów politycznych w oparciu o racjonalne przesłanki oraz prowadzenia merytorycznej i opartej na racjonalnych argumentach (a więc pozbawionej agresji i niepotrzebnych emocji) dyskusji na ten temat.

3. Dlaczego mój głos ma znaczenie

Prelekcja połączona z warsztatami mająca skłonić odbiorców do większego zaangażowania w życie społeczne, a przede wszystkim polityczne. Chcąc zachęcić ludzi do wybierania swoich przedstawicieli, należy nie tylko promować takie postawy, ale przede wszystkim uświadomić potencjalnemu wyborcy jak duży wpływ mają jego wybory polityczne na życie codzienne jego rodziny, jego miasta, regionu czy wreszcie całego kraju. Dzięki temu poprzez działania oddolne mamy zamiar ograniczyć myślenie w kategoriach „co znaczy mój jeden głos?” pokutujące wśród wielu nieaktywnych wyborców i będące uzasadnieniem dla pasywnej postawy w życiu politycznym.

4. Media – ufaj, ale sprawdzaj

Warsztaty, których zadaniem jest wykształcić u jego odbiorców kompetencje w zakresie poszukiwania wiarygodnych informacji na tematy polityczne, ich weryfikowania czy wreszcie identyfikowania tzw. „fake newsów” co pozwoli uczestnikom unikać w przyszłości podejmowania decyzji opartych na fałszywych przesłankach.

Mikrogranty NGO