Powrót

„Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019”

Seminarium naukowe „Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 19892019” było naturalną kontynuacją niedawnej konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 19892019” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Projekt Akademia we współpracy z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Warto podkreślić, iż nasza konferencja została objęta patronatem m. in. Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Wrocławia i szereg innych podmiotów (uczelni, przedstawicielstw konsularnych, fundacji itd.). Obszerne szczegóły na temat tego wydarzenia dostępne są pod adresem: https://www.projektakademia.org/nasze-projekty/konferencja/

W ramach seminarium „Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 19892019” przeprowadziliśmy 3 godzinną debatę na którą zaprosiliśmy uczestników konferencji, ale także mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska – otwarta forma spotkania stała się przyczynkiem do popularyzacji przedmiotowej problematyki. Naszym celem było: 

 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania konferencji poprzez dotarcie z omawianą problematyką do trzech nowych środowisk – uczniów liceów, studentów i seniorów;
 2. Kontynuacja dyskusji zapoczątkowanych podczas dwóch dni debat konferencyjnych;
 3. Wzbogacenie podejmowanej problematyki o głos trzech wspomnianych wcześniej grup społecznych, zróżnicowanych pod względem wykształcenia, choć jednocześnie zainteresowanych problematyką przemian demokratycznych w naszym kraju;
 4. Zwiększenie poziomu wiedzy wśród odbiorców projektu nt. problematyki trzydziestu lat przemian w Polsce i Europie Środkowej oraz Wschodniej.

Spotkanie odbyło się 30 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00 w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przy placu T. Kościuszki 10 (http://www.klubmil.pl/).

W ramach podsumowania w debacie eksperckiej udział wzieli: dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. UWr, dr hab. Tomasz R. Dębowski, prof. UWr, dr hab. Przemysław Mikiewicz, dr Mirosław Habowski i wiceprezes naszego stowarzyszenia Marcin Adamczyk.

Spotkanie poprowadził Mateusz Bartoszewicz.

Agenda seminarium:

Część I

 • Ewolucja położenia międzynarodowego Polski na przestrzeni ostatnich 30 lat: relacje z Niemcami, USA i Rosją. (15 min)
 • Przyszłość ładu globalnego: Pax Americana czy może bardziej Pax Sinica? (15 min)
 • Triada NATO, USA i UE jako podstawa bezpieczeństwa Polski? (15 min)
 • Dialog z publicznością (40 min)

Przerwa kawowa (10 min)

Część II

 • Pamięć narodowa i polityka historyczna a życie doczesne współczesnego Polaka (15 min)
 • Patriotyzm 2.0 – czyli co to znaczy być Patriotą w wolnej Polsce roku 2020? (15 min)
 • Wyzwania przed Polską w najbliższej dekadzie (15 min)
 • Dialog z publicznością (40 min)

Przygotowaliśmy również dla państwa bezpłatne materiały edukacyjne wydane przez nasze wydawnictwo dostępne również w Internecie pod adresem: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/17799

Projekt sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.