Powrót

Wiem – Stosuję – Partycypuję.

Dlaczego Polacy nie interesują się polityką i nie biorą udziału w wyborach⁉ To pytanie od lat powraca jak bumerang 😉 Wymawiamy się brakiem czasu, ogólnym zniechęceniem do polityki i polityków oraz brakiem zaufania do państwa oraz jego instytucji.

Jednak rzadko chcemy przyznać, że kryje się za tym deficyt wiedzy o możliwościach, jakie stoją przed nami w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nie do końca jest na to miejsce nawet w szkole, ponieważ lekcje wiedzy o społeczeństwie dostępne są wyłącznie dla uczniów wybierających WOS, jako przedmiot rozszerzony 😞

Publikacja „Wiem – Stosuję – Partycypuję: Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli” to kolejne wydawnictwo Stowarzyszenia „Projekt Akademia” skierowane do młodych ludzi oraz innych członków społeczeństwa, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat demokracji i partycypacji w życiu publicznym. Stowarzyszenie zrzesza naukowców związanych z Uniwersytetem Wrocławskim i innymi jednostkami akademickimi w kraju, a jego celem jest upowszechnienie akademickiej wiedzy dla szerokiej społeczności. Członkowie Stowarzyszenia, w duchu greckich filozofów, prowadzą dyskusje z przedstawicielami lokalnej społeczności w parkach i na agorach, ale nie unikają również organizacji tradycyjnych konferencji naukowych.

Materiały, które Stowarzyszenie przygotowuje i udostępnia, dotyczą aktualnie ważnych tematów dla wspólnoty samorządowej i krajowej. Podręcznik „Wiem – Stosuję – Partycypuję: Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli” został również opracowany z tej potrzeby. Od 2022 roku, lekcje Wiedzy o Społeczeństwie są dostępne wyłącznie dla uczniów, którzy wybierają ten przedmiot jako rozszerzenie. Równocześnie, zadajemy sobie pytanie, dlaczego Polacy  udzielają się politycznie „przy świątecznym stole”, lecz nie biorą udziału w wyborach? Wiele osób wymawia się brakiem czasu, ogólnym zniechęceniem do polityki i polityków, a także brakiem zaufania do państwa i jego instytucji. Jednak rzadko przyznają się do tego, że ich brak zaangażowania wynika z braku wiedzy na temat możliwości, jakie stoją przed nimi w kwestii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Materiały powstały również w efekcie przygotowań, a następnie realizacji projektu „Lekcje demokracji”, zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu było udostępnienie nauczycielom narzędzi do edukacji obywatelskiej na lekcjach wychowawczych oraz kółkach zainteresowań. Podczas rozmów z nauczycielami z wielu dolnośląskich szkół zebraliśmy uwagi i propozycje zagadnień, które następnie opracowaliśmy w podręczniku.

W publikacji zawarto praktyczną wiedzę, podzieloną na cztery działy:

  1. Zawiera wskazówki dotyczące czytania i rozumienia aktów prawnych oraz zaprezentowana została historia polskiego konstytucjonalizmu „w pigułce”.
  2. Stanowi kompendium wiedzy na temat kluczowych instytucji państwa, wyjaśnia czym jest administracja i na czym polega administrowanie, a także wskazuje, jak obywatel może prowadzić dialog z państwem.
  3. Zawiera szereg praktycznych informacji dotyczących procesów partycypacji. Przedstawia różne inicjatywy, które skupiają młodzież i dorosłych, lecz wiedza o ich funkcjonowaniu wciąż jest rozmyta wśród społeczeństwa, takie jak: młodzieżowe drużyny pożarnicze, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia ogrodowe.
  4. Stanowi graficzne „powtórzenie” wiedzy na temat praw i wolności człowieka i obywatela.

Publikacja zawiera także teksty źródłowe napisane przez profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz praktyczne informacje przekazane przez Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i operatorów miejsca spotkań „Odlot. Strefa Partycypacji”. Tekst jest napisany przystępnym językiem i ilustrowany wieloma grafikami.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie i można ją pobrać ze strony naszego Stowarzyszenia w zakładce Wydawnictwo. Publikacja jest dostępna w formie e-booka, przystosowanego do wydruku w formacie A4.

Partnerzy:

Uniwersytet Wrocławski

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

ODLOT. Strefa Partycypacji

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments